Työyhteisö

- Korkealaatuista ja henkilökohtaista palvelua
Suurin osa IP-Onlyn asiakkaista on IT-yrityksiä tai muita kommunikaatio-orientoituneita yrityksiä, joille tietoliikenteen toiminta on liiketoimintakriittistä. Asiakastyytyväisyyskyselyissä on selvinnyt, että pelkkä korkea laatu ja luotettavat verkkopalvelut eivät takaa asiakastyytyväisyyttä. Vähintään yhtä tärkeää on henkilökohtainen ja joustava palvelu, sekä osaaminen, jota tarvitaan nopeaan apuun vikatilanteissa tai asiakkaan sopeuttaessaan tai muuttaessaan palveluitaan.
 
Se, että IP-Onlylla on suhteellisen pieni organisaatio, jolla on oma verkkoinfrastuktuuri hoidettavanaan, antaa monia kilpailuetuja. Olemme riippumattomia, energisiä ja nopeita tekemään päätöksiä sekä halukkaita olemaan eturintamassa kehittämässä tekniikoita, joilla voimme tarjota asiakkaillemme yhä parempia ja kustannustehokkaampia palveluita.
 
Me IP-Onlylla pyrimme aina henkilökohtaiseen ja osaavaan palveluun kaikissa asiakaskohtaamisissa. Henkilökuntamme on käytettävissä tarvekartoituksessa myyntiprosessin aikana ja uusien kysymysten äärellä apu on yhtä lähellä kuin lähin puhelin. Keskustelemme mielellämme räätälöinnistä, kun palvelukokonaisuuksia pitää päivittää tai sovittaa asiakkaan kasvaviin tarpeisiin. Tilauksesta koko matkan palvelun käyttöönottoon vastaa osaava koordinaattori. Meidän toimituskoordinaattorimme pitävät langat käsissään ja toimivat tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.
 
Kun asiakas soittaa Asiakaspalveluumme tai ympärivuorokautiseen verkonvalvontaamme (NOC), saa hän aina asiantuntevan vastauksen suoraan tekniseltä henkilöltä. Valvomostamme käsin tarkkaillaan verkon tilaa aina kaistanleveyden käyttöasteesta konesalien lämpötiloihin. NOC vastaa kaikkiin kysymyksiin verkon tilasta ja koordinoi tarvittaessa huolto- ja korjaustöitä. Sieltä käsin suoritetaan myös kulunvalvonta kaikkiin tiloihimme ja konesaleihimme. Kaikista hälytyksistä ja vioista tehdään myös raportit asiakkaillemme, joita ne ovat koskeneet.
.