IP-Onlysta

IP-Only aloitti toimintansa vuonna 1999 ja alusta lähtien liiketoiminta on rakentunut Internetin ja IP:n varaan rakennettuihin kommunikaatiopalveluihin. Ajan saatossa saavutetun kokemuksen ja osaavien ihmisten kanssa on rakennettu moderni ja kustannustehokas infrastruktuuri kuituverkosta, konesaleista ja teknisistä palvelualustoista. Kesästä 2013 EQT on omistanut IP-Onlyn. EQT:n omistuksessa IP-Onlylla on riittävät voimavarat kasvaa merkittäväksi markkinavoimaksi kuituverkkomarkkinoilla.
 
EQT on perinteisesti sijoittanut yhtiöihin, jotka muokkaavat alaansa ja tuottavat arvoa omistajilleen pitkällä aikajänteellä. EQT on Ruotsin johtavia riskisijoittajia ja hallinnoi yli 300 instituutionaalisen sijoittajan varoja, mukaan lukien Ruotsin suurimpien eläke- ja vakuutusyhtiöiden varoja.

Liikeidea ja visio
IP-Onlyn liikeideana on kasvattaa ja kehittää omaa pohjoismaista kuituverkkoaan ja tarjota palveluita, jotka ovat nykyaikaisen digitalsoituvan informaatioyhteiskunnan perusta. Toiminnan perustana on pohjoismainen runko- ja liityntäverkko ja niihin liittyvät konesalit Hosting ja Internet –palveluineen. Asiakkaita ovat toiset operaattorit, ISP:t ja muut IT –keskeiset yritykset sekä yksityiset että julkiset organisaatiot.
 
IP-Onlyn visiona on olla johtava pohjoismainen operaattori seuraavissa palveluissa: kuituverkot, Internet, konesalit, palvelinkapasiteetti ja kommunikointipalvelut, jotka muodostavat perustan digitaaliselle informaatioyhteiskunnalle.
 
Strategia
IP-Only keskittyy johdonmukaisesti tuottamaan korkealaatuisia, skaalautuvia ja tehokkaita palveluita modernin kuituverkoista ja konesaleista muodostuvan infrastruktuurinsa avulla. Strategian perustana on digitaalisen yhteiskunnan palveluiden vakaa kysyntä. Kuituun perustuva Internet, netti-TV, verkkokauppa, 24h viranomaispalvelut, sosiaalinen media, pilvipalvelut jne. vaativat sekä luotettavan, että tehokkaan infrastruktuurin.
 
IP-Onlyn strategiana on vastata kysyntään seuraavilla keinoilla:
 
• Tarjoamalla muille operaattoreille ja palveluntarjoajille tilaajayhteyspalveluita korkeatasoisen ja skaalautuvan rajapinnan kautta yksinkertaisempaa jälleenmyyntiä ja asiakashallintaa varten, sekä palveluna omaa infrastruktuuriaan.
• Rakentaa ja kehittää liityntä- ja kaupunkiverkkoja maantieteellisen peiton parantamiseksi ja samanaikaisesti parantaa verkon hyötykäyttöä niin, että mahdollisimman monella palveluntarjojalla on käytössään asiakkaalle saakka ulottuva infrastruktuuri. Lue lisää avoimen kuituverkkomme periaatteista.
• Tarjota suuryrityksille ja IT-painotteisille kapeille segmenteille kuten esim. Call center –yritykset ja finanssiala korkealaatuisia, kustannustehokkaita, joustavia ja moderneja verkkopalveluita. Asiakkaamme voivat vapaasti muodostaa itselleen sopivan palvelukokonaisuuden Ethernet-, Internet-, konesali- ja lisäarvopalveluista kuten virtuaalipalvelimet, varmuuskopiointi, palomuuri jne.
• Tarjota media- ja palveluntarjoajille Internetissä korkealaatuisia palveluita tehokkaaseen pilvipalveluiden ja mediasisällön jakeluun loppuasiakkaille kaikista verkon palvelinsaleista.
• Tulla tunnetuksi toimijana, jolla on teknistä osaamista ja laadukas palvelu, sekä asiakaslähtöinen avoin ja rehellinen työskentelytapa.
• Vastuullisella johtamisella ja tarkoituksenmukaisen työnteon kulttuurilla IP-Only luo luottamusta sekä sisäisesti että ulkoisesti ja vahvistaa brändiään pitkällä aikavälillä.
• Orgaanisen kasvun ja laajentumisen lisäksi yhtiön kassavirta mahdollistaa kasvun myös täydentävien yritysostojen kautta, kuten kaupunkiverkkojen ja/tai asiakaskokonaisuuksien kautta.